Egen träning

För medlemmar med egen utrustning är vår utebana alltid öppen. Buttar finns uppställda på fältet och vi har en fältbana med totalt 24 mål. Bommen till skjutbanan är öppen på ordinarie träningstider, övrig tid krävs kod.