Armborst

Armborsten har en kortare draglängd än pilbågen, för att kompensera den kortare draglängden har armborsten större spännkraft. Armborst har även större träffsäkerhet. Däremot är tiden för laddning längre och man kan därför avlossa pilarna betydligt snabbare med handbåge än med armborst.
BK Danapilen har vi även en armborstavdelning. Bågskyttar och armborstskyttar delar våra träningsanläggningar.

Observera att det krävs en licens för att utöva denna typ av skytte.

För mer information kontakta Anders så får du reda på vilka tider som de tränar.