Börja tävla

Kul att du vill börja tävla! Här är några saker som du bör kunna bocka av till att börja med:

  1. Du har skjutit under minst åtta träningstillfällen, minst två månader.
  2. Du kan grundläggande bågskytteterminologi (exempelvis ord som sträng, fenor, nock).
  3. Du känner dig redo att tävla.
  4. Du tycker att det verkar roligt med tävling!

Du ska ha egen utrustning, men vid speciella tillfällen kan klubben låna ut material till dig. Känns allt bra? Om det inte gör det, men du ändå vill tävla, bör du kontakta någon av tränarna så att ni kan diskutera detta. Om det känns bra, kul! Då är du nära att få din tävlingslicens. Det slutliga steget till att bli licensierad tävlingsskytt är att testa dina kunskaper om de viktigaste reglerna i tävlingar. Här kommer du få visa att du har lärt dig grundläggande formalia (såsom att skriva protokoll), praktik (exempelvis vad som händer vid materialfel) och teori (vad ljudsignalerna betyder m.m.). Testet är viktigt för att minska din osäkerhet på tävlingar, risken för olyckor och för att du ska få chansen att representera klubben på ett positivt sätt! Du får göra testet hur många gånger du vill, det kostar inget och det viktiga är att du lär dig. För att göra testet tar du kontakt med någon av tränarna, som hjälper dig vidare. Observera att kostnaden för tävlingslicensen varierar och bestäms av Svenska Bågskytteförbundet. Tävlingslicenser för ungdomar under 21 år betalas av klubben.

Tävlingsformer som finns är fält, tavla, jakt och 3D.