3D Skytte

3D skytte är en tävlingsform.

I 3D skyttet så är djuren 3-dimensionella och avstånden är helt omarkerade, det vill säga att skytten måste bedöma avståndet med olika bedömningstekniker (dock ej tekniska hjälpmedel). Precis som i jaktskyttet placeras målen ut i både uppförslut och nedförslut och på öppna fält. Avstånden för 3D skyttet är 5-45 meter.

Vi tar fram våra 3D djur vid särskilda tillfällen och man får endast skjuta 2 pilar i taget, detta för att de ska hålla längre.