Bli medlem

Nya medlemsavgifter för 2023

Junior:        900:-/år (upp till 24 år)
Senior:       1400:-/år
Familj:       2300:-/år

Medlemsavgiften betalas årsvis. Den är alltid för helår och avser per kalenderår.

Gästmedlem: Danapilen kan i nuläget inte längre erbjuda gästmedlemskap.

Skjutavgift: Skjutavgift är tillgänglig för alla skyttar som är medlem i någon av klubbarna som är anslutna till Svenska Bågskytteförbundet. Skjutavgiften för 2022 är 1100 kr och ger tillgång till alla utebanor i Rinkebyskogen som förvaltas av Danapilen. Vid inbetalning skriv namn samt klubbnamn.

Juniorer som är 12 år eller yngre behöver alltid ha en vuxen närvarande vid träningar. Minimiålder för att börja med bågskytte är 10 år.

BK Danapilens Postgironummer: 335321-6 eller SWISH: 123 515 41 09
Kom ihåg att skriva avsändare och typ av medlemskap på betalningen, vi kan inte spåra anonyma betalningar.

Tävlingslicens

Medlemmar söker tävlingslicens hos klubben och betalar sedan licensavgiften till klubbens postgiro med märkning Licens-”namn”-”år”. Licensavgiftens pris beslutas av Svenska Bågskytteförbundet varje år, se: https://www.bagskytte.se/Verksamhet/tavlingelit/Licenser/

Vid frågor kontakta oss