Årsmöte kallelse

Välkomna till Danapilens 62:a årsmöte!
Alla är välkomna, anmälan är inte obligatorisk men vi är tacksamma om ni anmäler innan då vi ordnar med fika.

Vi kommer gå igenom vad som hänt under 2023 och vad vi har för planer för 2024. Se bifogat dokument.

Tidigare årsmötesprotokoll finner ni här: https://www.danapilen.se/om-oss/foreningsdokument/

DATUM: 10 mars 2024 kl. 12:00
PLATS: Kevingeskolans Idrottshall, Golfvägen 18, Danderyd
ANMÄLAN: Maila kontakt@danapilen.se eller skicka SMS till 0704612126 senast den 7 mars 2024

Motioner: Inga inkomna.