Årsmöte kallelse

Välkomna till Danapilens 61:a årsmöte!
Alla är välkomna, anmälan är inte obligatorisk men vi är tacksamma om ni anmäler innan då vi ordnar med fika.

Vi kommer gå igenom vad som hänt under 2022 och vad vi har för planer för 2023. Se bifogat dokument.

Tidigare årsmötesprotokoll finner ni här: https://www.danapilen.se/om-oss/foreningsdokument/

DATUM: 19 februari 2023 kl. 12:00
PLATS: Kevingeskolans Idrottshall, Golfvägen 18, Danderyd
ANMÄLAN: Maila kontakt@danapilen.se eller skicka SMS till 0704612126 senast den 16 februari 2023

Motioner: Inga inkomna.